Beautysalon Deborah

Silverkamp 34
3343 EG Hendrik Ido Ambacht
KvK: 23080586
ING: NL67INGB0007287685

06-25164629
deborahgouman@gmail.com

Privacy verklaring

 

PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTYSALON DEBORAH

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BEAUTYSALON DEBORAH verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van BEAUTYSALON DEBORAH of om andere reden persoonsgegevens aan BEAUTYSALON DEBORAH verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. VERANTWOORDELIJKE

BEAUTYSALON DEBORAH, gevestigd aan de Silverkamp 34, 3343 EG Hendrik Ido Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beautysalon Deborah

Silverkamp 34

3343 EG  Hendrik Ido Ambacht

Tel.nr.: 06-25164629

www.beautysalon-deborah.nl

Deborah Gouman regelt de Gegevensbescherming van BEAUTYSALON DEBORAH. Zij is te bereiken via deborahgouman@gmail.com

 

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT BEAUTYSALON DEBORAH EN VOOR WELK DOEL

BEAUTYSALON DEBORAH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Productgebruik tijdens gegeven behandelingen en thuisgebruik

- Gezondheidsgegevens via huiddiagnose

- Soms in overleg voor-en na foto's

 

BEAUTYSALON DEBORAH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- BEAUTYSALON DEBORAH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

- De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

- Voor- en na foto's van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto's worden alleen intern gebruikt.

- BEAUTYSALON DEBORAH gebruikt uw naam en e-mailadres om u een reminder te sturen van uw afspraak, als u geen mobiel telefoonnummer heeft met whatsapp. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar deborahgouman@gmail.com

- BEAUTYSALON DEBORAH gebruikt uw naam en mobiele whatsapp om u een reminder te sturen van uw afspraak.           Afmelding voor deze whatsapp service is te allen tijde mogelijk door het sturen van een whatsapp naar 06-25164629

 

3. BEWAARTERMIJNEN

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

BEAUTYSALON DEBORAH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot het moment u verzoekt de gegevens te verwijderen.

De persoonsgegevens worden dan binnen 2 weken vernietigd.

 

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BEAUTYSALON DEBORAH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. COOKIES

BEAUTYSALON DEBORAH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking  van uw persoonsgegevens door BEAUTYSALON DEBORAH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar deborahgouman@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEAUTYSALON DEBORAH wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

BEAUTYSALON DEBORAH  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via deborahgouman@gmail.com

 

8. WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.